FR-3 cable,소방용내열전선

제품명 : TFR-8 전선 / F- FR-8 전선   전선 및 케이블 전문업체 (주)보영전기판매:02-2266-6650

  품명:TFR-8 or F-FR-8 전선 소방용 내화전선


 *.적용규격:KS C IEC 60502-1 
 *.도체:2등급(연선) 연동선
 *.절연체:가교 폴리에틸렌 (XLPE), 내열 온도 90'C
 *.피복:흑색 난연 비닐
 *.연합:2심 이상인 경우 절연된 선심을 원형으로 꼬음,

 *,용도:옥내소화전,스프링클러,배연설비등 소방설비의

   비상전원 및 조작회로에 사용하는 전력용 내화 케이블

 *,전기설비 기술준령에 준한 트레이용 난연 케이블.

 *,선심식별:1심-자연색

                 2심-흑색

                 3심-흑,백,적

                 4심-흑,백,적,녹 ,
 

 

                                                                                                                                         ■   현재 단가~

TFR-8 전선 일반업체 단가 (원/m,VAT별도)

도체규격

심선수(CORE)

1 C

2 C

3 C

4 C

2.5sq

    950

  2,220

  2,930

  3,700

4sq

   1,180

  2,430

  3,190

  4,070

6sq

   1,370

  2,880

  3,910

  5,030

10sq

  1,850

  3,990

  5,600

  7,280

16sq

  2,550

  5,710

  8,000

 10,430

25sq

  3,800

  8,480

11,970

 15,610

35sq

  5,080

11,690

16,590

 21,750

50sq

  6,730

14,910

21,070

 27,640

70sq

  9,490

21,070

29,750

 39,030

95sq

 12,880

-

-

-

120sq

 16,300

-

-

-

150sq

19,710

-

-

-

185sq

24,500

-

-

-

240sq

31,640

-

-

-

3사업체 단가 (원/m,VAT별도)

도체규격 

심선수(CORE)

1 C

2 C

3 C

4 C

 2.5sq

 

 

 

 

  4sq

 

 

 

 

  6sq

 

 

 

 

  10sq

 

 

 

 

  16sq

 

 

 

 

  25sq

 

 

 

 

  35sq

 

 

 

 

  50sq

 

 

 

 

  70sq

 

 

 

 

 95sq

 

 

 

 

120sq

 

 

 

 

150sq

 

 

 

 

185sq

 

 

 

 

240sq

 

 

 

 

 

bar_s_4.gif

Copyright (c)2000 by Boyoung Electrics . All right reserved
E-mail:bye21@bye21.co.kr

보영전기 홈페이지 바로가기   http://www.bye21.co.kr

(주)보영전기판매:(02) 2266-6650   FAX.(02) 2266-7918

서울시 종로구 원남동 246-2 (1층)