FR-3 cable,소방용내열전선

제품명 : TFR-8 전선 / F- FR-8 전선   전선 및 케이블 전문업체 (주)보영전기판매:02-2266-6650

  품명:TFR-8 or F-FR-8 전선 소방용 내화전선


 *.적용규격:KS C IEC 60502-1 
 *.도체:2등급(연선) 연동선
 *.절연체:가교 폴리에틸렌 (XLPE), 내열 온도 90'C
 *.피복:흑색 난연 비닐
 *.연합:2심 이상인 경우 절연된 선심을 원형으로 꼬음,

 *,용도:옥내소화전,스프링클러,배연설비등 소방설비의

   비상전원 및 조작회로에 사용하는 전력용 내화 케이블

 *,전기설비 기술준령에 준한 트레이용 난연 케이블.

 *,선심식별:1심-자연색

                 2심-흑색

                 3심-흑,백,적

                 4심-흑,백,적,녹 ,
 

 

                                                                                                                                         ■   현재 단가~

TFR-8 전선 일반업체 단가 (원/m,VAT별도)

도체규격

심선수(CORE)

1 C

2 C

3 C

4 C

2.5sq

    980

  2,300

  3,030

  3,820

4sq

   1,220

  2,510

  3,300

  4,220

6sq

   1,420

  2,980

  4,040

  5,200

10sq

  1,910

  4,130

  5,800

  7,540

16sq

  2,640

  5,910

  8,290

 10,800

25sq

  3,930

  8,780

12,390

 16,160

35sq

  5,250

12,100

17,180

 22,530

50sq

  6,970

15,440

21,820

 28,630

70sq

  9,830

21,820

30,810

 40,420

95sq

 13,340

-

-

-

120sq

 16,870

-

-

-

150sq

20,410

-

-

-

185sq

25,370

-

-

-

240sq

32,770

-

-

-

3사업체 단가 (원/m,VAT별도)

도체규격 

심선수(CORE)

1 C

2 C

3 C

4 C

 2.5sq

 

 

 

 

  4sq

 

 

 

 

  6sq

 

 

 

 

  10sq

 

 

 

 

  16sq

 

 

 

 

  25sq

 

 

 

 

  35sq

 

 

 

 

  50sq

 

 

 

 

  70sq

 

 

 

 

 95sq

 

 

 

 

120sq

 

 

 

 

150sq

 

 

 

 

185sq

 

 

 

 

240sq

 

 

 

 

 

bar_s_4.gif

Copyright (c)2000 by Boyoung Electrics . All right reserved
E-mail:bye21@bye21.co.kr

보영전기 홈페이지 바로가기   http://www.bye21.co.kr

(주)보영전기판매:(02) 2266-6650   FAX.(02) 2266-7918

서울시 종로구 원남동 246-2 (1층)