CPEV,폴리에틸렌절연 비닐쉬스 시내쌍케이블

제품명 : CPEV 전화 케이블            전선 및 케이블 전문업체 (주)보영전기판매:02-2266-6650


 

www.bye21.co.kr

   *.적용규격:KSC3603 
   *.도체:전기용 연동선
   *.절연체:폴리에틸렌 (PE)
   *페어 :2심의 절연된 선심을 꼬음.
   *.테이핑:PE테이프,면테이프,AL테이프,종이 테이프
   *.용도:시내 전화선로 및 보안통신 선로에 사용

   *연합 :페어로 구성된 여러가닥을 원형으로 꼬음.

   *차폐 :알루미늄 테이프를 연합된 선심위에 감음.

   *시스 :흑색의 PVC

규격별 단가 (원/m,VAT별도)

일반업체 단가 (원/m VAT별도)

3사  단가 (원/m VAT별도)

NO.of
Pairs

도체지름

NO.of
Pairs 

도체지름

0.5mm

0.65mm

0.9mm

0.5mm 

0.65mm 

0.9mm 

    5 P

635

900

1,630

    5 P

 

 

 

  10 P

1,060

1,510

2,770

  10 P

 

 

 

  15 P

1,520

2,130

3,670

  15 P

 

 

 

  20 P

1,930

2,830

4,800

  20 P

 

 

 

  25 P

2,030

3,040

5,480

  25 P

 

 

 

  30 P

2,270

3,450

6,250

  30 P

 

 

 

  50 P

3,800

5,510

10,150

  50 P

 

 

 

100 P

6,740

10,700

20,000

100 P

 

 

 

150 P

9,400

17,240

31,000

150 P

 

 

 

200 P

13,080

21,000

39,570

200 P

 

 

 

 

  

 

bar_s_4.gif

Copyright (c)2000 by Boyoung Electrics . All right reserved
E-mail:bye21@bye21.co.kr

홈페이지 바로가기   http://www.bye21.co.kr

(주)보영전기판매:(02) 2266-6650   FAX.(02) 2266-7918

서울시 종로구 원남동 246-2 (1층)