KIV,VSF,HKIV

 ■ 제품명 : KIV 전선                               전선 전문업체   (주)보영전기판매:02-2266-6650

 


www.bye21.co.kr

제  품   명

K I V  전선

450V/750V 전기 기기용  절연 전선

적용규격

KS C IEC 60227-3

도   체

연동 집합선

절연체

PVC

허용온도

최대 70°C

색   상

흑,적,청,황,백,녹

용   도

제어용 장비에 사용하는 비닐 절연 전선

                                                                                                  

규격별 단가 (원/m,VAT별도)            현재 단가~

도    체  규  격

단    가

표준길이 (롤/m)

1.5sq

150

200

2.5sq

246

200

4sq

382

100

6sq

565

100

10sq

985

100

16sq

1,550

100

25sq

2,390

100

35sq

3,360

100

50sq

4,940

100

70sq

7,100

100

95sq

9,430

100

120sq

12,720

100

150sq

15,400

100

185sq

19,230

100

240sq

25,800

100

300sq

34,200

100

  ▶ 판매단위 : 1)  1,5SQ~10SQ까지는 롤 단위판매,

                                                       2) 16SQ부터는 10M단위로 판매합니다,(흑색만 절단합니다.

[1][2][3][4]

bar_s_4.gif

Copyright (c)2000 by Boyoung Electrics . All right reserved
E-mail:bye21@bye21.co.kr

보영전기 홈페이지 바로가기   http://www.bye21.co.kr

(주)보영전기판매:(02) 2266-6650   FAX.(02) 2266-7918 

서울시 종로구 원남동 246-2 (1층)