KIV,VSF,HKIV

 ■ 제품명 : KIV 전선                               전선 전문업체   (주)보영전기판매:02-2266-6650

 


www.bye21.co.kr

제  품   명

K I V  전선

450V/750V 전기 기기용  절연 전선

적용규격

KS C IEC 60227-3

도   체

연동 집합선

절연체

PVC

허용온도

최대 70°C

색   상

흑,적,청,황,백,녹

용   도

제어용 장비에 사용하는 비닐 절연 전선

                                                                                                  

규격별 단가 (원/m,VAT별도)            현재 단가~

도    체  규  격

단    가

표준길이 (롤/m)

1.5sq

145

200

2.5sq

240

200

4sq

370

100

6sq

550

100

10sq

955

100

16sq

1,500

100

25sq

2,320

100

35sq

3,260

100

50sq

4,790

100

70sq

6,890

100

95sq

9,150

100

120sq

12,340

100

150sq

14,940

100

185sq

18,650

100

240sq

25,020

100

300sq

33,170

100

  ▶ 판매단위 : 1)  1,5SQ~10SQ까지는 롤 단위판매,

                                                       2) 16SQ부터는 10M단위로 판매합니다,(흑색만 절단합니다.

[1][2][3][4]

bar_s_4.gif

Copyright (c)2000 by Boyoung Electrics . All right reserved
E-mail:bye21@bye21.co.kr

보영전기 홈페이지 바로가기   http://www.bye21.co.kr

(주)보영전기판매:(02) 2266-6650   FAX.(02) 2266-7918 

서울시 종로구 원남동 246-2 (1층)