KIV,VSF,HKIV

 ■ 제품명 : KIV 전선                               전선 전문업체   (주)보영전기판매:02-2266-6650

 


www.bye21.co.kr

제  품   명

K I V  전선

450V/750V 전기 기기용  절연 전선

적용규격

KS C IEC 60227-3

도   체

연동 집합선

절연체

PVC

허용온도

최대 70°C

색   상

흑,적,청,황,백,녹

용   도

제어용 장비에 사용하는 비닐 절연 전선

                                                                                                  

규격별 단가 (원/m,VAT별도)            현재 단가~

도    체  규  격

단    가

표준길이 (롤/m)

1.5sq

135

200

2.5sq

220

200

4sq

345

100

6sq

510

100

10sq

890

100

16sq

1,400

100

25sq

2,150

100

35sq

3,020

100

50sq

4,450

100

70sq

6,390

100

95sq

8,480

100

120sq

11,440

100

150sq

13,860

100

185sq

17,300

100

240sq

23,220

100

300sq

30,780

100

  ▶ 판매단위 : 1)  1,5SQ~10SQ까지는 롤 단위판매,

                                                       2) 16SQ부터는 10M단위로 판매합니다,(흑색만 절단합니다.

[1][2][3][4]

bar_s_4.gif

Copyright (c)2000 by Boyoung Electrics . All right reserved
E-mail:bye21@bye21.co.kr

보영전기 홈페이지 바로가기   http://www.bye21.co.kr

(주)보영전기판매:(02) 2266-6650   FAX.(02) 2266-7918 

서울시 종로구 원남동 246-2 (1층)