KIV,VSF,HKIV

 ■ 제품명 : KIV 전선                               전선 전문업체   (주)보영전기판매:02-2266-6650

 


제  품   명

K I V  전선

450V/750V 전기 기기용  절연 전선

적용규격

KS C IEC 60227-3

도   체

연동 집합선

절연체

PVC

허용온도

최대 70°C

색   상

갈,회,흑,적,청,황,백,녹/황,

용   도

제어용 장비에 사용하는 비닐 절연 전선

규격별 단가 (원/m,VAT별도)            현재 단가~

도    체  규  격

단      가   (원/m,VAT별도)

 일반업체

표준길이 (롤/m)

1.5sq

    230

200

2,5sq

    375

200

4sq

    585

100

6sq

    860

100

10sq

  1,500

100

16sq

  2,370

100

25sq

  3,650

100

35sq

  5,070

100

50sq

  7,550

100

70sq

 10,860

100

95sq

 14,420

100

120sq

 19,460

100

150sq

 23,560

100

185sq

 29,420

100

240sq

 39,470

100

300sq

 51,980

100

 

  ▶ 판매단위 : 1)  1,5SQ~10SQ까지는 롤 단위판매,

                                                       2) 16SQ부터는 10M단위로 판매합니다,(흑색만 절단합니다.

[1][2][3][4]

bar_s_4.gif

Copyright (c)2000 by Boyoung Electrics . All right reserved
E-mail:bye21@bye21.co.kr

보영전기 홈페이지 바로가기   http://www.bye21.co.kr

(주)보영전기판매:(02) 2266-6650   FAX.(02) 2266-7918 

서울시 종로구 원남동 246-2 (1층)