CVV,제어용 비닐절연 비닐쉬이즈 케이블

제품명 :F-CVV 전선 or TFR-CVV 전선 전선 및 케이블 전문업체 (주)보영전기판매:02-2266-6650


www.bye21.co.kr

   제 품 명:F-CVV 전선/TFR-CVV전선


  
*.적용규격:KS C IEC 60502-1 (0.6/1KV 제어용 케이블) 
  *.도체: 연동 연선
  *.절연체: PVC (Poly Vinyl Chloride)
  *.연합:코어를 원형으로 연합
  *.쉬즈:PVC (Poly Vinyl Chloride)
  *.선심식별 -1심:흑색
                  -.2심:흑색,백색
                  -.3심:흑색,백색,적색
                  -.4심:흑색,백색,적색,녹색
                  -.7심 이상:넘버링에 의한 식별

  *.도체 허용 온도: 최대 70°C
  *. 용도:주거 및 상업적 용도의 건물내 및 제어 회로에 사용

                                                                                                                                    현재 단가 ~

TFR-CVV 전선 단가 (원/m,VAT별도)

3 사단가 (원/m,VAT별도)

선심수

(CORE)

도  체 (공칭단면적)

선심수

(CORE)

도  체 (공칭단면적)

1.5sq

2.5sq

4sq

6sq

1,5sq

2,5sq

4sq

6sq

2 C

550

  750

1,100

1,470

2 C

 

 

 

 

3 C

730

  990

1,470

2,050

3 C

 

 

 

 

4 C

900

1,260

1,850

2,660

4 C

 

 

 

 

5 C

1,070

1,490

 

 

5 C

 

 

 

 

6 C

1,240

1,770

 

 

6 C

 

 

 

 

7 C

1,380

2,000

 

 

7 C

 

 

 

 

8 C

1,540

2,230

 

 

8 C

 

 

 

 

10 C

1,900

2,810

 

 

10 C

 

 

 

 

12 C

2,180

3,310

 

 

12 C

 

 

 

 

15 C

2,680

4,070

 

 

15 C

 

 

 

 

20 C

3,460

5,280

 

 

20 C

 

 

 

 

25 C

4,290

6,490

 

 

25 C

 

 

 

 

30 C

5,090

7,810

 

 

30 C

 

 

 

 

 

[1][2][3]

bar_s_4.gif

Copyright (c)2000 by Boyoung Electrics . All right reserved
E-mail:bye21@bye21.co.kr

보영전기 홈페이지 바로가기   http://www.bye21.co.kr

(주)보영전기판매:(02) 2266-6650   FAX.(02) 2266-7918 

서울시 종로구 원남동 246-2 (1층)