CVV-SB,제어용비닐절연 동편조케이블

제품명 : F-CVV-SB 전선 / TFR-CVV-SB  실드선   전선 전문업체  (주)보영전기판매:02-2266-6650

   

www.bye21.co.kr

    제 품 명:TFR-CVV-SB 전선/ 실드 케이블


  *.정격:최고허용전압 300V/500V (0.75SQ~2.5SQ)

            최고허용전압  0.6/1KV (4.0SQ/6.0SQ)
  *.도체: 연동 연선
  *.절연체:비닐 PVC 내열 온도 최대 70'C
  *.연합:2심 이상인 경우 절연된 선심을 원형으로 꼬음
  *.차폐:동편조 차폐
  *.시스:PVC (Poly Vinyl Chloride)
  *.선심식별 -1심:흑색
                  -.2심:흑색,백색
                  -.3심:흑색,백색,적색
                  -.4심:흑색,백색,적색,녹색
                  -.5심 이상:흑색에 번호표시
  *.용도:주거 및 상업적 용도의 건물내 및 제어 회로에 사용하            는 동테이프 차폐 또는 동 편조 차폐된 제어용 케이블

         -전기설비 기술준령에 준한 트레이용 난연 케이블

  *.롤 단위 길이: 4C 까지는 300M ,5C 부터는 500M 입니다.

 *.주문품:1.0SQ*5C 부터 1.0SQ*30C 까지는 주문품 입니다.

                                                                                                                             현재 단가 ~            단가는 롤 가격이며 1롤은 300m or 500m  절단시 10% UP 됩니다.

TFR-CVV-SB 전선 단가 (원/m VAT별도)

3사업체 단가 (원/m VAT별도)

선심수
(CORE)

도 체 (공칭단면적)

선심수
(CORE)

도체 (공칭단면적)

0.75sq

1.0sq

1.5 sq

2.5sq

4.0sq

6.0sq

1.5sq

2.5sq

4sq

6sq

2 C

  680

  830

 1,030

1,390

2,480

3,340

 2 C

 

 

 

 

3 C

  850

1,050

 1,350

1,900

3,330

4,750

 3 C

 

 

 

 

4 C

1,030

1,300

 1,680

2,480

4,490

6,120

 4 C

 

 

 

 

6 C

1,420

 

2,550

3,680

 

 

 6 C

 

 

 

 

8 C

1,780

 

3,250

 

 

 

  8 C

 

 

 

 

10 C

2,340

 

4,260

 

 

 

10 C

 

 

 

 

12 C

2,890

 

4,850

 

 

 

12 C

 

 

 

 

15 C

3,450

 

5,790

 

 

 

15 C

 

 

 

 

20 C

4,300

 

7,440

 

 

 

20 C

 

 

 

 

   30C

5,960

 

10,780

               

 

[1][2][3]

bar_s_4.gif

Copyright (c)2000 by Boyoung Electrics . All right reserved
E-mail:bye21@bye21.co.kr

보영전기 홈페이지 바로가기   http://www.bye21.co.kr

(주)보영전기판매:(02) 2266-6650   FAX.(02) 2266-7918

서울시 종로구 원남동 246-2 (1층)