CVV-S,CVVS CABLE

제품명 :F-CVVS  전선 or TFR-CVVS 전선 전선 및 케이블 전문업체 (주)보영전기판매:02-2266-6650

  

www.bye21.co.kr

   제품명:TFR-CVVS 전선 / CVVS 차폐케이블

 
  *.적용규격:KS C IEC 60502-1 
  *.도체: 연동 연선
  *.절연체:비닐PVC, 내열 온도 최대:70'C
  *.연합:2심 이상일 경우 절연된 선심을 원형으로 꼬음
  *.차폐:동테이프
  *.시스:흑색 난연 비닐
  *.선심식별 -1심:흑색
                  -.2심:흑색,백색
                  -.3심:흑색,백색,적색
                  -.4심:흑색,백색,적색,녹색
                  -.7심 이상:넘버링에 의한 식별
  *.용도:주거 및 상업적 용도의 건물내 및 제어 회로에 사용       하는 동테이프 차폐 또는 동 편조 차폐된 제어용 케이블

    -전기설비 기술기준령에 준한 트레이용 난연 케이블

                                                                                                                             ■   현재 단가 ~

TFR-CVVS 전선 단가 (원/m,VAT별도)

3 사단가 (원/m,VAT별도)

선심수

(CORE)

도  체 (공칭단면적)

선심수

(CORE)

도  체 (공칭단면적)

1.5sq

2.5sq

4sq

6sq

1.5sq

2.5sq

4sq

6sq

2 C

   910

   1,090

1,510

1,980

2 C

 

 

 

 

3 C

1,120

1,340

1,950

2,640

3 C

 

 

 

 

4 C

1,370

1,690

2,420

3,330

4 C

 

 

 

 

5 C

1,570

1,990

-

-

5 C

 

 

 

 

6 C

1,770

2,330

 

 

6 C

 

 

 

 

7 C

1,920

2,570

 

 

7 C

 

 

 

 

8 C

2,180

2,870

 

 

8 C

 

 

 

 

10 C

2,670

3,600

 

 

10 C

 

 

 

 

12 C

3,020

4,140

 

 

12 C

 

 

 

 

15 C

3,660

5,020

 

 

15 C

 

 

 

 

20 C

4,600

6,430

 

 

20 C

 

 

 

 

25 C

5,700

7,950

 

 

25 C

 

 

 

 

30 C

6,570

9,370

 

 

30 C

 

 

 

 

 

[1][2][3]

bar_s_4.gif

Copyright (c)2000 by Boyoung Electrics . All right reserved
E-mail:bye21@bye21.co.kr

보영전기 홈페이지 바로가기   http://www.bye21.co.kr

(주)보영전기판매:(02) 2266-6650   FAX.(02) 2266-7918

서울시 종로구 원남동 246-2 (1층)